Jdi na obsah Jdi na menu

Co je důležité vědět!

  • Zprostředkovatel pojištění je vždy povinen před uzavřením pojistné smlouvy zaznamenat požadavky a potřeby klienta související se sjednávaným pojištěním a důvody, na kterých zakládá svá doporučení pro výběr daného pojistného produktu. Tento písemný záznam z jednání (popřípadě jeho kopii) si vždy od zprostředkovatele vyžádejte a současně zkontrolujte, zda zprostředkovatel tento dokument podepsal.
  • V některých případech je dále pojišťovací zprostředkovatel povinen provést analýzu dostatečného počtu pojistných produktů, aby Vám mohl doporučit pro Vás nejoptimálnější produkt. Tuto povinnost má pojišťovací zprostředkovatel tehdy, když je oprávněn zprostředkovávat konkurenční pojistné produkty. O této skutečnosti by Vás měl informovat.
  • Podpisem smlouvy na sebe přebíráte nejen práva, ale i závazky. Ustanovení smlouvy se po jejím podpisu stávají závaznými. Nepodepisujte proto smlouvy a neplaťte peníze ve vypjatých situacích. V klidu si vše rozmyslete a seznamte se s celým obsahem smlouvy. Mějte na paměti, že ústní sliby je v případě sporu většinou velmi těžké prokázat.

V případě, že Vás pojišťovací zprostředkovatel přesvědčuje k přepracování stávající pojistné smlouvy na novou, dle jeho tvrzení výhodnější, vždy trvejte na písemném potvrzení, proč nový produkt lépe vyhovuje Vašim požadavkům a potřebám, než stávající produkt.