Jdi na obsah Jdi na menu

Finanční rádce – Co je to kontokorent?

Jde o bankovní produkt, který kombinuje běžný účet klienta s možností čerpat úvěr (jednou z podmínek poskytnutí kontokorentu je právě existence běžného účtu u banky, kterou žádáte o kontokorentní úvěr, a tento účet je vedený po určitou dobu, alespoň 3 měsíce). Kontokorentní úvěr je čerpán tak, že klient, který si ho s bankou dohodne, může ze svého běžného účtu čerpat i v případě, že na něm už nemá vlastní prostředky, a to do stanoveného limitu (běžný účet může klesnout do záporných hodnot, nejvýše však do úrovně tohoto limitu). Od toho okamžiku klient čerpá od banky úvěr a platí za něj úroky.

Poskytnutí a výše kontokorentního úvěru závisí na rozhodnutí banky. Banky většinou poskytují tento úvěr, resp. stanoví vyšší limit čerpání, takovým klientům, u kterých si ověřily, že dostávají na svůj běžný účet dostatek prostředků a mají dobrou platební disciplinu. Noví klienti dané banky mohou mít stanovený „limit“ nižší.

Úrokové sazby z kontokorentních úvěrů bývají zpravidla poměrně vysoké! Za překročení úvěrového limitu banky účtují vysoké sankční úroky. Nepoužívejte proto této možnosti automaticky, informujte se o účtovaných úrocích a posuďte, zda je pro vás čerpání úvěru výhodné. Pokud ho čerpáte, dodržujte stanovený limit. Kromě úroků mohou být s kontokorentem spojeny další i vyšší poplatky jak za správu úvěru, tak závazková provize, kterou platíte za poskytnutí možnosti čerpat volně úvěr právě z nečerpaného kontokorentního limitu.

Splácení kontokorentu (kontokorentního úvěru) probíhá automaticky připsáním jakékoli platby došlé na váš účet. Důležité pro vás je dodržet termín, kdy musíte kontokorent splatit, tj. dokdy musíte obnovit kladný zůstatek na svém účtu. Tento termín závisí na dohodě s bankou, resp. na jejích obchodních podmínkách. Následně můžete kontokorentní úvěr opět do stanoveného limitu a po stanovenou dobu čerpat.