Jdi na obsah Jdi na menu

EXEKUCE

  • Zahájení exekuce, výzva k zaplacení

Předtím, než Vás exekutor navštíví, je povinen Vám zaslat vyrozumění o zahájení exekuce spolu s výzvou k zaplacení dluhu ve lhůtě 30 dnů. Pokud dluh (včetně úroků a smluvních sankcí od věřitele) a náklady exekuce vypočtené exekutorem v dané lhůtě zaplatíte, exekutor Vám naúčtuje pouze polovinu své zákonem (resp. prováděcí vyhláškou) stanovené odměny (cca 15 % z dlužné částky včetně příslušenství a nákladů věřitele, minimálně však 3.000 Kč). Pokud výzvu uposlechnete a požadovanou částku ve stanovené lhůtě uhradíte, exekuce nebude provedena.
 

Vstup exekutora do obydlí dlužníka, zjišťování majetku a příjmů
Základní způsoby provedení exekuce