Jdi na obsah Jdi na menu

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ

Nové technologie a nové způsoby plateb přinášejí i nové způsoby podvodných praktik. Při bezhotovostních platbách se spotřebitelé často chovají velmi neopatrně, až naivně, či nezodpovědně.

Zásady bezpečného užívání elektronického bankovnictví  

 • Chraňte si své identifikační číslo a PIN pro přístup do elektronického bankovnictví. Identifikační číslo a PIN si nikam nezaznamenávejte. Zcela nevhodný je zápis přihlašovacích údajů do mobilního telefonu, počítače, diáře nebo na papírky (např. nalepené na monitoru či uložené v peněžence). V počítači nikdy nepovolujte zapamatování PIN. PIN nikomu nesdělujte (ani rodinným příslušníkům). Originál obálky s PIN zničte nebo uschovejte na bezpečném místě (např. v trezoru).
 • Nepoužívejte jednoduchý PIN. PIN pro přístup do služby nebo k čipové kartě můžete podle svého přání měnit. Vždy volte PIN, který není jednoduchý a snadno odvoditelný. Zásadně nepoužívejte data narození, části telefonních čísel, po sobě jdoucí číslice apod. Pokud jste delší dobu PIN neměnili, služba vás po přihlášení upozorní, že je vhodné ho změnit.
 • Chraňte svůj mobilní telefon. Necháváte-li si zasílat autorizační kód SMS zprávou, chraňte svůj mobilní telefon, neponechávejte ho bez dozoru a nepůjčujte jej jiným osobám. Používáte-li tzv. „chytrý“ telefon (telefon s operačním systémem iOs, Android, Windows apod.), neinstalujte do něj neznámé aplikace a aktualizace stahujte pouze z důvěryhodných zdrojů.
 • Nepoužívejte „chytré“ telefony pro přístup do elektronického bankovnictví pomocí internetového prohlížeče. To platí zvláště tehdy, je-li vám na stejné telefonní číslo zasílán i autorizační SMS kód. V žádném případě nepovolujte ukládání přihlašovacích údajů do paměti internetového prohlížeče.
 • Zvyšte si zabezpečení autorizačních SMS zpráv – některé banky nabízejí službu zasílání šifrovaných autorizačních a informačních SMS zpráv, jejich přečtení chrání PINem.
 • Při přihlašování na stránkách internetového bankovnictví buďte obezřetní.
 • Chraňte si svůj privátní klíč na čipové kartě. Používáte-li čipovou kartu, mějte na paměti, že elektronický podpis nahrazuje váš vlastnoruční podpis. Proto jej chraňte před zneužitím třetími osobami, neponechávejte svou čipovou kartu bez dozoru a nikomu nesdělujte její PIN ani si ho nikam nezaznamenávejte. Pokud kartu nepoužíváte, uložte ji na bezpečné místo.
 • Chraňte svůj počítač (vč. operačního systému, internetového prohlížeče a instalovaných aplikací). Sledujte a instalujte včas opravy vydávané výrobci softwaru. Snížíte tak riziko zneužití známých chyb útočníky. U operačního systému MS Windows ponechte jeho nastavení po instalaci, které automaticky provádí vyhledání a instalaci oprav.
 • Používejte bezpečný počítač. Pro práci s internetovým bankovnictvím používejte pouze bezpečné počítače, které máte plně pod kontrolou (můžete ovlivnit jejich bezpečnostní nastavení). Za bezpečné počítače se považují domácí a firemní počítače, jejichž systém a aplikace jsou aktualizované a chráněné bezpečnostním SW. V žádném případě nedoporučujeme používat neznámé počítače (např. v internetových kavárnách, hotelech nebo klubech).
 • Chraňte svůj počítač proti virům a spyware. Používejte antivirové a anti-spyware programy. Pravidelně je aktualizujte, aby jejich účinnost byla co nejvyšší.
 • Připojujte se k internetu přes firewall (bezpečnostní zeď). Připojujte se k internetu přes firewall (program nebo technické zařízení), který minimalizuje rizika neoprávněného přístupu k vašemu počítači z internetu. Ponechte aktivován osobní firewall, který je standardní součástí operačního systému Windows XP SP3 a výše.
 • Pozor na nedůvěryhodné e-maily. Neotvírejte e-mail od neznámého adresáta nebo s podezřelým předmětem či obsahem. V žádném případě nespouštějte jeho přílohy a tento e-mail rovnou bez otevření smažte. Nikdy nereagujte na e-mail, který po vás požaduje sdělení vašich osobních údajů, hesla nebo PINu. Banka od vás nebude nikdy vaše údaje touto formou požadovat!
 • Nestahujte z internetu neznámé soubory. Navštěvujte na internetu pouze známé a důvěryhodné stránky. Vyvarujte se stahování neznámých souborů z internetu (zejména s příponou EXE) na svůj počítač. Tyto soubory mohou společně se svým původním účelem nainstalovat na váš počítač i nebezpečné programy.

Zvyšte svoji bezpečnost zasíláním zpráv SMS nebo e-mailem. Nastavte si ve službě své banky zasílání zpráv o veškerých operacích na vašem účtu nebo s vaší platební kartou.