Jdi na obsah Jdi na menu

POJIŠTĚNÍ

Pojištění = zajištění pomoci osobám v případě nenadálého neštěstí; poskytuje pojištěným jistotu, že, ocitnou-li se v nouzi, jim bude zajištěna pomoc - výplata pojistného plnění.

 

Definice pojištění

 

Základní pojmy:

 • Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách, ve které se pojistitel zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné.
 • Pojistník je chápán jako osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu.
 • Pojistitel je pojišťovna (subjekt, který provozuje pojišťovací činnost na základě povolení ministerstva financí)


Hlavní výhody pojištění z pohledu spotřebitele:

 • přesun rizika (následků nahodilé události) z jednoho subjektu (pojištěného) na druhý (pojišťovnu)
 • ochrana proti důsledkům nepředvídatelných událostí s negativními finančními dopady
   

Co lze pojistit?

 • majetek pro případ poškození, zničení, ztráty, odcizení nebo jiných škod, které na něm vzniknou (pojištění majetku)
 • fyzickou osobu pro případ tělesného poškození, smrti, dožití se určitého věku nebo pro případ jiné pojistné události (pojištění osob)
 • odpovědnost za škodu vzniklou na životě a zdraví nebo na věci, případně za jinou majetkovou škodu (pojištění odpovědnosti za škodu)
   

Co je důležité vědět!
 

Druhy pojištění
 

 • Životní pojištění

Prioritně zajistí ochranu vašich blízkých před finančními důsledky vaší smrti. Zároveň může sloužit jako spořicí nebo investiční produkt, který vám v následujících letech zhodnotí vložené finanční prostředky.

 • Pojištění majetku

Pojištění domácnosti a nemovitosti pomůže snížit nemalé finanční výdaje za znovupořízení majetku, například při zničení požárem, výbuchem, vyplavením, krádeží či vandalizmem a dalšími neočekávanými událostmi.

 • Cestovní pojištění

Cestovní pojištění si je vhodné sjednat při každé cestě do zahraničí, jinak se občan vystavuje riziku hrazení všech nákladů vzniklých při pojistné události, které jinak bývají neúnosné. Náklady na léčbu v zahraniční častokrát výrazně převyšují náklady na léčbu v tuzemsku. I když mají naši občané při pobytu ve státech Evropské unie nárok na zdravotní péči na účet svých zdravotních pojišťoven (Evropský zdravotní průkaz - EZP), v mnoha případech je vyžadována vysoká spoluúčast, kterou zdravotní pojišťovny nehradí. Z EZP také není kryta repatriace (tj. transfer osoby či jejich ostatků) zpět do vlasti.

 • Penzijní připojištění

Dobrovolné penzijní spoření vám dává možnost finančního zabezpečení na důchodový věk. V důchodu pak není nutné se spoléhat výhradně na státní systém důchodového zabezpečení, který bude již v blízké budoucnosti čelit závažným problémům. Připojištěním získáte státní příspěvek.

 • Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění odpovědnosti vás ochrání při škodě, kterou způsobíte ve svém zaměstnání, povolání nebo v běžném občanském životě.

 • Pojištění aut – povinné ručení
 • Soukromé zdravotní pojištění

Pokud chcete mít jistotu, že během své nemoci nebo pracovní neschopnosti nebudete mít vážné finanční potíže, řešením je koupě soukromého zdravotního pojištění.

 • Pojištění právní ochrany

Náklady na advokáta, právní zastoupení či znalecké posudky jdou do tisíců. Nechcete-li je platit a chcete mít jistotu pomoci, je pro vás toto pojištění jako stvořené.

 • Ostatní pojištění

Kromě pojištění osob a majetku lze koupit i speciální typ pojištění, které se dokáže postarat o vaše pohledávky, zvířata, pozemky nebo převoz peněz.

 

Více o životním pojištění
Odstoupení pojistitele (pojišťovny) od uzavřené pojistné smlouvy
Odstoupení pojištěného od uzavřené pojistné smlouvy
Odstoupení od pojistné smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku

 

PRO ZVÍDAVÉ – FINPARÁDA – FINANCE NA DLANI
Pojištění - žebříček nejlepších nabídek