Jdi na obsah Jdi na menu

RODINNÝ ROZPOČET

POJMY:
Lidské potřeby = potřeba je pocit nedostatku, člověk se jej snaží uspokojit.

 • základní – spánek, hlad, žízeň
 • ostatní potřeby – mít a užívat věci (auto, dům, oblečení,…), uznání, bezpečí,…

Statky a služby = v ekonomické teorii označuje cokoliv, co zvyšuje užitek, uspokujuje lidskou potřebu.

 • Statky jsou hmotné a nehmotné
 • Služby jsou volné a vzácné

Majetek = to, co člověk vlastní = souhrn veškerých statků, se kterými majitel může volně nakládat. 

 • hmotný - nemovitý (svázaný s půdou, jako pozemky, budovy a vlastněné prostory);
 • hmotný - movitý (předměty, výrobní stroje, automobily, zařízení, materiál) ,
 • Nehmotný (patentované technologické postupy, autorská práva)
 • Finanční (peníze, cenné papíry, aktiva)
   

ROZPOČET DOMÁCNOSTI = společný rozpočet lidí, kteří spolu žijí v domácnosti.

 • ROZPOČET = porovnání součtu všech příjmů domácnosti a všech výdajů domácnosti za určité období (nástroj k sestavení finančního plánu)
 • PŘÍJMY = přicházející peníze, se kterými může domácnost hospodařit
  - pravidelné (čistá měsíční mzda),
  - nepravidelné (příjmy z investic - úroky z vkladů, příjmy z pronájmu apod.), jednorázové  
    (výhra, dědictví, …)
 • VÝDAJE = peníze, které domácnost vydává za nájem a služby spojené s bydlením, včetně daní z nemovitostí, výdaje na jídlo a hygienické potřeby, na školné, školní jídelnu, družinu dětí, náklady na dopravu, kulturu, oblečení, splátky půjček apod.
  - pevné,
  - kontrolovatelné,
  - jednorázové
  - nezbytné,
  - zbytné,
  - investiční,
  - nepravidelné

Porovnání příjmů a výdajů

 • přebytkový rozpočet (zbývají volné peníze)
 • vyrovnaný rozpočet
 • schodkový rozpočet (okamžitě začít uvažovat, co je pro vás (rodinu) - nezbytné, co je důležité a bez čeho se obejdete; stačí si položit otázky typu: „Co se stane, pokud si to nekoupíme, musíme to opravdu mít nebo se bez toho obejdeme?“
  Uvidíte, kolik jste zbytečně platili a kolik mohli ušetřit.

DOPORUČENÍ = držte výdaje na plánované úrovni, aby pod dojmem dostatečných příjmů nedocházelo ke zbytečným výdajům.
 

FINANČNÍ ROZVAHA
 

Po sečtení příjmů a výdajů zjistíme stav rodinného rozpočtu. Měli bychom ovšem plánovat dlouhodobě. Auto nebo lednici nekupujeme každý den, ale potraviny ano. Je potřeba nejen znát svůj rozpočet, ale mít svůj finanční plán, sestavit si svoji finanční rozvahu.

 

Pokud máme přebytky příjmů je třeba s nimi rozumě nakládat:

 • spořit (vytvářet úspory)
 • rozumě investovat

Je nutné mít rezervy a pravidelně měsíčně si alespoň nějakou částku spořit či investovat do pojištění pro nenadálou situaci. Možností, kam peníze ukládat a kde se finančně zabezpečit, je v současnosti celá řada. Vždy je však třeba zvažovat podmínky finančního produktu, délku, po kterou jsou prostředky vázány, i účely, pro které jsou jednotlivé produkty nabízeny.


Produkty spoření či investování     
Jsou to termínové vklady a spořicí účty, dále stavební spoření a penzijní připojištění, kapitálové a investiční životní pojištění. Investovat lze do fondů, akcií a dluhopisů.

 

KDY ZAČÍT SPOŘIT?

SPOŘÍCÍ ÚČET

TERMÍNOVANÝ VKLAD

SPOŘÍCÍ ÚČET NEBO TERMÍNOVANÝ VKLAD?


 

studiji.png

pracuji.png

mam-rodinu.png