Jdi na obsah Jdi na menu

Odstoupení pojištěného od uzavřené pojistné smlouvy

Odstoupení pojištěného od uzavřené pojistné smlouvy se řídí dle Zákona č. 37/2004 Sb.

  • Stejné právo odstoupit od pojistné smlouvy jako pojistitel (pojišťovna) má i pojistník, jestliže mu pojistitel nebo jím zmocněný zástupce nepravdivě nebo neúplně zodpověděl jeho písemné dotazy týkající se sjednávaného soukromého pojištění.
  • Odstoupením od pojistné smlouvy se smlouva od počátku ruší. Pojistitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode dne odstoupení od pojistné smlouvy, vrátit zaplacené pojistné, od kterého se odečte to, co již ze soukromého pojištění plnil. V případě odstoupení pojistitele se od zaplaceného pojistného odečítají i náklady spojené se vznikem a správou soukromého pojištění.