Jdi na obsah Jdi na menu

Rizika finančního trhu – půjčujeme si peníze

Při vyřizování půjčky buďte obezřetní – ČTĚTE  SMLOUVY!!!

Ve všech případech musí mít smlouva podle zákona písemnou podobu.


Pozor si dejte na formulace:

  • tzv. rozhodčí doložku - tou se míní souhlas s tím, aby v případě jakéhokoli sporu, který není vyřešen dohodou smluvních stran, o celé věci rozhodoval předem určený rozhodce, příp. rozhodčí soud;
  • prohlášení o tom, že smlouvu nepodepisujete v tísni ani pod nátlakem a že nejde o smlouvu za nápadně nevýhodných podmínek. Zde se jedná o snahu společnosti vyhnout se prohlášení neplatnosti smlouvy pro nevyváženost v neprospěch spotřebitele podle občanského zákoníku;
  • věnujte také pozornost výši RPSN. Platné právní předpisy nikde nestanoví maximální výši roční procentní sazby nákladů. Je věcí potencionálního dlužníka, zda je ochoten na příslušnou sazbu přistoupit (např. jedna ze společností nabízela „výhodnou půjčku“ s výhodnou nabídkou RPSN 250 %).
  • Hodně lidí si neuvědomuje, že na to, aby si mohli vzít půjčku, musí mít dostatečný příjem. Každý by si měl půjčit jen tolik, kolik dokáže splácet. Půjčit si s vědomím, že nemám na splácení, nebo od začátku počítat s tím, že splácet nebudu, je dokonce trestné a hrozí za to i vězení.
  • Může se stát, že podepíšete smlouvu o půjčce, ale budete ji chtít ukončit. Buď najdete jiné řešení, nebo budete mít mimořádný příjem a nebudete už půjčku potřebovat, nebo si to prostě rozmyslíte. Solidní smlouvy by měly přesně uvádět, jakým způsobem od nich lze odstoupit. Můžete být ale nemile překvapeni.


V každém případě u půjček postupujte obezřetně:

  • seznámit se s nabídkami více společností - neberte si půjčku u první, na kterou narazíte; preferujte známé společnosti před neznámými jednotlivci;
  • smlouvu nikdy nepodepisovat ihned - nespěchejte s podpisem – vezměte si ji s sebou domů a důkladně se seznamte, na nejasnosti se ptejte;
  • zjistit si RPSN - nechte si propočítat počet splátek včetně celkově splacené sumy; Jde o roční procentní sazbu nákladů - tento složitý název vyjadřuje poměr mezi tím, co celkem skutečně zaplatíte za půjčku, a částkou, kterou jste si půjčili. Poskytovatel spotřebitelského úvěru by měl ze zákona toto číslo uvést, abyste mohli snadno porovnat výhodnost různých nabídek;
  • zjistit si, jaké jsou vyžadovány záruky za půjčku a zda nejsou nepřiměřeně vysoké (můžete lehce přijít – v případě neplacení – o majetek).