Jdi na obsah Jdi na menu

STUDUJI – osobní finance

Osobní finance jsou individuální osobní preference každé osobnosti.
Dodržuj pravidlo: žít podle výše svých příjmů a zadlužit se jen v nejnutnějších případech!

 

Když nakupuješ – analyzuj, tj. zkoumej svůj současný finanční stav – stav příjmů a výdajů, zda na to opravdu máš! 

 

 

Dobře se rozhoduj: „Můžeš si to koupit?“

  • Mám volné peníze, koupím si to!
  • Nemám volné peníze. Co udělat, abych si to mohl koupit?

- Budu spořit a koupím si to později, budu-li to ještě chtít.
- Půjčím si peníze a koupím si to hned, ale budu dlouho splácet – stanu
  se dlužníkem. 

 

Dluh označuje to, co je někdo někomu povinen vyrovnat.

Dluh může vzniknout neuváženým bankovním produktem, osobní půjčkou od kamarádů, podpisem nevýhodné smlouvy.

 

Nejčastější forma úvěru, kterou volí studující:
Spotřebitelský úvěr je zde definován jako odložená platba, půjčka, úvěr prostřednictvím kreditní karty nebo jiná obdobná finanční služba poskytovaná nebo přislíbená spotřebiteli věřitelem, nebo zprostředkovatelem.

Spotřebitelský úvěr = rizikovější úvěr na spotřební předměty - časová hodnota takto pořízených předmětů je velmi krátká, v mnoha případech kratší než splatnost úvěru na jejich pořízení.

Formy poskytnutí spotřebitelského úvěru

Věřitel je povinen uvádět v předsmluvních informacích všechny poplatky spojené s poskytnutím spotřebitelského úvěru (jejich popis, způsob placení a výši) a tyto poplatky do výpočtu RPSN zahrnout

Za spotřebitelský úvěr spotřebitel zaplatí