Jdi na obsah Jdi na menu

Více o životním pojištění

Životní pojištění není primárně spořící produkt. Výnos takového produktu může být ovlivněn parametry produktu (například poplatky) a celkové zhodnocení Vašich prostředků se může výrazně lišit od garantované technické úrokové míry (TÚM), která se vztahuje pouze na spořící složku pojistného produktu.

Životní pojištění je závazek na velmi dlouhou dobu a jeho předčasné ukončení ze strany klienta je nevýhodné. Při předčasném ukončení má klient při splnění zákonem daných podmínek nárok na odkupné. Odkupné není počítáno z celého pojistného, které pojistník pojišťovně zaplatí. Pojistné je složeno z rizikové složky, rezervotvorné složky a složky na náklady a správu pojištění. Odkupné je pak počítáno pouze z rezervotvorné složky. Rezervotvorná složka se postupně během trvání pojištění zvyšuje, odkupné je tedy tím vyšší, čím delší dobu je pojištění v platnosti. Z uvedeného vyplývá, že nelze poměřovat výši odkupného s celým „vloženým“ pojistným. V praxi je běžné, že pojišťovny v prvních letech trvání smlouvy nejprve ze zaplaceného pojistného uhrazují své náklady, a proto je odkupné často velmi nízké či nulové. Navíc, v investičním životním pojištění, kde pojistník nese investiční riziko (neboť volbou investičního fondu sám rozhoduje, kam budou vložené prostředky z pojistného investovány), se výše odkupného odvíjí též od tržní ceny podílových jednotek. U investičního životního pojištění tedy může být, v případě negativního vývoje na trzích, výše odkupného dokonce výrazně menší než zaplacené pojistné. Při sjednávání pojistné smlouvy je třeba proto vždy zvážit Vaši schopnost platit pojistné ve sjednané výši po celou dobu trvání pojištění.