Jdi na obsah Jdi na menu

Základní způsoby provedení exekuce

Způsoby provedení exekuce jsou určeny zákonem (exekučním řádem).
Základní způsoby provedení exekuce jsou:

  •     srážky ze mzdy a jiných příjmů,
  •     přikázání pohledávky (pokud Vám někdo jiný dluží, je mu přikázáno, aby platil místo Vám exekutorovi),
  •     příkaz k výplatě z bankovního účtu,
  •     prodej movitých věcí a nemovitostí.
  •     Srážky ze mzdy a jiných příjmů

Srážky ze mzdy a jiných příjmů (např. mateřská, rodičovská, důchod, jiné sociální dávky) jsou nejčastějším způsobem provedení exekuce. Každý způsob exekuce má ale svá omezení. Při exekuci srážkami ze mzdy a jiných příjmů nesmí být dlužníku zabavena tzv. základní částka, která v roce 2016 činí 6.178 Kč, a dále částka 1.544 Kč na manželku/manžela a každé dítě, pokud žijí ve společné domácnosti. Tyto položky dohromady tvoří tzv. nezabavitelnou (nepostižitelnou) část mzdy.

Přikázání pohledávky
Přikázání pohledávky znamená, že Váš dlužník, musí místo Vám zaplatit exekutorovi. Může to být např. kamarád nebo příbuzný, kterému jste sám půjčil peníze. Exekutor se na něj obrátí a přikáže mu, aby dlužnou částku zaplatil exekutorovi místo Vám.

Příkaz k výplatě z bankovního účtu a souběh exekuce na příjmy
Při exekuci příkazem k výplatě z bankovního účtu ztratíte právo nakládat s prostředky na účtu. Účet je Vám tzv. zablokován. Nemůžete z něj platit, ani vybírat peníze. Výjimkou je částka do výše dvojnásobku životního minima jednotlivce, tj. v roce 2016 6.820 Kč, se kterou můžete jednorázově disponovat, nejlépe si ji vybrat v hotovosti. Pokud máte u jedné banky více účtů, toto právo platí pouze pro jeden z těchto účtů.

Při exekuci příkazem k výplatě z bankovního účtu ztratíte právo nakládat s prostředky na tomto účtu – je tak zvaně zablokován. Banka si v danou chvíli navíc nemůže strhnout poplatky (např. za vedení účtu, za kartu apod.) a u banky vám vzniká další dluh (u banky). Upozorňujeme také na skutečnost, že banky mají zpravidla velmi vysoký měsíční poplatek za vedení účtu s exekucí (v řádu stokorun) a dluh u nich tedy velmi rychle narůstá. Proto se pokuste zablokovaný účet zrušit.